Podmínky užívání a VOP

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují podmínky internetového portálu DnesniAkce.cz (dále jen Portál), který provozuje společnost PPJ net s.r.o. (IČ 29352126) se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 CZ zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze spisová značka C (dále jen Provozovatel).

Uživatelem je internetový uživatel, který navštíví Portál. Slevovým kuponem se rozumí jednotlivá slevová příležitost uvedená na Portále. Poskytovatelem slevy se rozumí internetový nebo kamenný obchod, u něhož lze uvedenou slevovou nabídku uplatnit.

Portál poskytuje Uživatelům službu, která spočívá v agregaci a zobrazování zajímavých slevových možností, slevových kódů a jinak zajímavých nákupních příležitostí s možností úspory při nákupu a upozorňování na tyto nabídky skrze zvolené komunikační kanály jako je např. email apod.

Slevové kupony zobrazené na Portále DnesniAkce.cz jsou vybírány z nabídek Poskytovatelů slev, mezi něž patří zejména internetový obchody a nejen ty. Slevové kupony jsou vybírány z webových stránek a jiných povaze věci odpovídajících komunikačních kanálů. Nemusí tak jít vždy o oficiálním slevové akce Poskytovatele, ale pouze o zajímavé položky z nabídky, které Portál Uživatelům nabídne.

Portál může kdykoliv, bez předchozího upozornění, uvedení Slevového kuponu ukončit nebo zrušit a to i dříve, nežli je uvedená platnost na Portále. Slevy nabízené na Portále nejsou závazné ani nijak právně vymahatelné a jejich Poskytovatel může možnost jejich užití kdykoliv omezit nebo zcela zastavit. Provozovatel také není odpovědný za technickou nedostupnost Portálu nebo internetové stránky Poskytovatele, která zabraní užití slevy. Uživatel může Slevová kupon využít přesměrováním na webové stránky Poskytovatele nebo vložením kódu během objednávky.

Uživatel bere v potaz, že Portál využívá soubory cookie pro optimalizaci poskytované služby. Podrobné informace o využití souborů cookies jsou k dispozici na https://www.dnesniakce.cz/pouzivani-cookies.

Uživatel se může bezplatně zaregistrovat k odběru emailového zpravodaje Portálu, který Provozovatel rozesílá a v němž je Uživatel upozorňován na nejzajímavější Slevové kupony od jednoho nebo více poskytovatelů slev. Takovou registrací Uživatel vyslovuje souhlas se zařazením svých osobních údajů (emailu) do databáze Provozovatele a s tím, aby Provozovatel užíval sdělené údaje i k zasílání obchodních sdělení svých nebo třetích osob prostřednictvím prostředků elektronické komunikace dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění. Uživatel vyslovuje souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů Provozovatelem za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy České republiky. Uživatel prohlašuje, že si je vědom, že může kdykoli takto udělený souhlas odvolat písemnou formou na adresu Provozovatele nebo online odhlášením v patičce newsletteru.

Uživatel, který využije služby Portálu vyslovuje tímto užitím souhlas s těmito VOP. Tyto podmínky jsou platné od 1.7.2021. Provozovatel si vyhrazuje právo podmínky kdykoliv změnit.